top of page

Group

Public·49 members

Aydin Guner Vallahi PORTABLE


??? - İshak Güner ve Alp gokceyi Yunus Emre Kurt iş sahibi yaptı. Hep yanında bulundurup onlara değer verdi. İshak gunerle ilgili çok da güzel palnlari vardı. Ama ikisi de Yunus Başkana ihanet etti. Oğuz Erhan Kopuk gibi ne olduğu belirsiz bir adamın kicagina sığındılar. Çok yazikkkk
Aydin Guner Vallahi

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page