top of page

Group

Public·11 members

Ancient Aliens Tagalog Version Full Documentary The March


Ancient Aliens Tagalog Version Full Documentary The March
Ang mga ancient aliens ay isang kontrobersyal na teorya na nagsasabing ang mga extraterrestrial o dayuhan ay bumisita sa mundo sa loob ng milyon-milyong taon. Ang teoryang ito ay sinusuportahan ng ilang mga ebidensya na makikita sa iba't ibang lugar at kultura sa mundo. Ang dokumentaryong ito ay naglalaman ng ilang mga halimbawa ng mga ebidensya ng ancient aliens sa tagalog version.


Download: https://moryoapyu.blogspot.com/?download=2w3wlu


Mga Ebidensya ng Ancient Aliens sa Pilipinas
Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na mayaman sa kasaysayan at kultura. Ang ilan sa mga sinaunang kabihasnan sa Pilipinas ay may mga kaugnayan sa mga ancient aliens, ayon sa ilang mga mananaliksik. Narito ang ilan sa mga ebidensya ng ancient aliens sa Pilipinas: • Ang mga Banaue Rice Terraces. Ang mga Banaue Rice Terraces ay isang obra maestra ng agrikultura na ginawa ng mga Ifugao noong 2,000 taon na ang nakalipas. Ang mga terraces ay may haba na umaabot sa 20,000 kilometro at may taas na umaabot sa 1,500 metro. Ang ilan sa mga naniniwala sa ancient aliens ay nagsasabing ang mga terraces ay hindi lamang isang paraan ng pagtatanim, kundi isang mensahe o simbolo na nakatutok sa langit. Ang ilan ay nagsasabing ang mga terraces ay maaaring isang landing site o runway para sa mga spacecraft ng mga ancient aliens. • Ang mga Laguna Copperplate Inscription. Ang Laguna Copperplate Inscription ay isang piraso ng tansong plaka na naglalaman ng pinakamatandang nakasulat na dokumento sa Pilipinas. Ang plaka ay nagmula pa noong 900 A.D. at naglalaman ng isang sulat na nagpapatawad ng utang ng isang taong nagngangalang Namwaran. Ang sulat ay nakasulat sa isang wikang tinatawag na Kawi, na isang sinaunang wikang Javanese. Ang ilan sa mga naniniwala sa ancient aliens ay nagsasabing ang plaka ay hindi lamang isang simpleng dokumento, kundi isang mapa o code na nagtuturo sa lokasyon ng isang kayamanan o lihim na kaalaman na iniwan ng mga ancient aliens. • Ang mga Callao Cave Paintings. Ang Callao Cave Paintings ay isang koleksyon ng mga guhit at simbolo na matatagpuan sa loob ng Callao Cave sa Cagayan Valley. Ang mga paintings ay tinatayang may edad na 5,000 taon at nagpapakita ng iba't ibang mga bagay tulad ng hayop, tao, bituin, at geometric shapes. Ang ilan sa mga naniniwala sa ancient aliens ay nagsasabing ang mga paintings ay hindi lamang isang paraan ng pagpapahayag, kundi isang komunikasyon o kontak sa mga ancient aliens. Ang ilan ay nagsasabing ang mga paintings ay maaaring maglaman ng mga encrypted message o instruction mula sa mga ancient aliens.
Mga Ebidensya ng Ancient Aliens sa Iba Pang Bansa
Bukod sa Pilipinas, mayroon ding iba pang bansa na may mga ebidensya ng ancient aliens, tulad ng: • Ang Stonehenge. Ang Stonehenge ay isang sikat na estruktura na matatagpuan sa England. Ito ay binubuo ng mga malalaking bato na nakatayo at nakapatong sa isa't isa. Ang Stonehenge ay tinatayang nagmula pa noong 3,000 B.C. at naglalaman ng isang astronomical calendar na nakasunod sa mga galaw ng araw at buwan. Ang ilan sa mga naniniwala sa ancient aliens ay nagsasabing ang Stonehenge ay hindi lamang isang observatory, kundi isang portal o gateway para sa mga ancient aliens. Ang ilan ay nagsasabing ang Stonehenge ay maaaring isang antenna o transmitter na ginagamit ng mga ancient aliens para sa pagpapadala o pagtanggap ng mga signal. • Ang Nazca Lines. Ang Nazca Lines ay isang koleksyon ng mga linya at hugis na nakaukit sa lupa sa Peru. Ang mga linya at hugis ay nagpapakita ng iba't ibang mga bagay tulad ng hayop, tao, halaman, at geometric shapes. Ang Nazca Lines ay tinatayang nagmula pa noong 500 B.C. at naglalaman ng isang mathematical precision na hindi maipaliwanag ng mga sinaunang tao. Ang ilan sa mga naniniwala sa ancient aliens ay nagsasabing ang Nazca Lines ay hindi lamang isang sining, kundi isang landing site o runway para sa mga spacecraft ng mga ancient aliens. Ang ilan ay nagsasabing ang Nazca Lines ay maaaring isang message o sign na nakikita lamang mula sa itaas. • Ang Pyramids of Giza. Ang Pyramids of Giza ay isang grupo ng tatlong piramide na matatagpuan sa Egypt. Ang mga piramide ay ginawa bilang mga libingan para sa mga pharaohs o hari ng Egypt noong 2,500 B.C. Ang mga piramide ay naglalaman ng isang advanced engineering at architecture na hindi kayang gawin ng mga sinaunang tao. Ang ilan sa mga naniniwala sa ancient aliens ay nagsasabing ang mga piramide ay hindi lamang isang monumento, kundi isang power plant o generator na ginagamit ng mga ancient aliens para sa pagkuha o pagbigay ng enerhiya. Ang ilan ay nagsasabing ang mga piramide ay maaaring isang alignment o alignment na nakasunod sa mga bituin o planeta.
Konklusyon
Ang mga ancient aliens ay isang teorya na may maraming tagasuporta at tagapagtanggol, ngunit mayroon ding maraming kritiko at tagapagtuligsa. Ang teoryang ito ay hindi pa napapatunayan o napabulaanan ng siyensya, kaya't ito ay nananatiling isang misteryo at spekulasyon. Ang dokumentaryong ito ay naglalayong magbigay ng ilan sa mga ebidensya ng ancient aliens sa tagalog version, upang maibahagi ang kaalaman at kuryosidad tungkol sa paksa.


Maraming salamat po sa panonood!


 • About

  Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

  Group Page: Groups_SingleGroup
  bottom of page